Palvelut

Vaihtolavat:

 • Vaihtolavakuljetukset
 • Vuokraus ja tyhjennys
 • Maa-aines toimitukset (sora, multa, murskeet ja kuorike)
 • Konelavakuljetukset

Piha-alueiden pesut:

 • Imulakaisuauto Bucher
 • Kauhaharja
 • Vesipesu rampilla ja letkulla
 • Veden kuljetukset

Viheralueiden hoito:

 • Viherkesantojen murskaus ja hoito
 • Piennarmurskaus
 • Ruohonleikkaus
 • Lehti-imuri

Metsä:

 • Energia-, hankinta- ja ainespuun kaataminen ja ajaminen (Terri)
 • Ensiharvennukset (Terri)
 • Tonttien ja rakennuspaikkojen raivaukset

Talvikunnossapito:

 • Auraus
 • Hiekoitus ja hiekka-astioiden täytöt
 • Polanteenpoisto
 • Lumen lastaus ja poiskuljetus